РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ

  • Дата на раждане : 04/10/1956 Червен бряг, България
  • Професия: преподавател;икономист;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП за БЪЛГАРИЯ 27.93%;
  • Изборен район: 23-СОФИЯ 1;
  • Участие в предишно НС: 37 НС; 42 НС 43 НС
  • E-mail: rumen.gechev@parliament.bg
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - до момента
Комисия по бюджет и финанси
член 10/05/2017 - 10/07/2019
Комисия по бюджет и финанси
зам.-председател 10/07/2019 - до момента
Група за приятелство България - Швейцария
председател 23/06/2017 - до момента
Група за приятелство България - САЩ
член 23/06/2017 - до момента
28/07/2017
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно задължения на националния въздушен превозвач "България Ер" АД към държавния бюджет.
Отговорено в зала на 28/07/2017.
08/12/2017
Питане към Владислав Горанов, Министър на финансите относно държавния дълг.
Отговорено в зала на 08/12/2017.
19/01/2018
Въпрос към Емил Караниколов, министър на икономиката относно преките чужди инвестиции в България.
Отговорено в зала на 19/01/2018.
19/01/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно инвестиционни проекти на Черноморската банка за търговия и развитие в България.
Отговорено в зала на 19/01/2018.
23/02/2018
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно ДДС измами установени от Министерството на вътрешните работи.
Отговорено в зала на 23/02/2018.
30/03/2018
Въпрос към Емил Караниколов, министър на икономиката относно действия на Българската банка за развитие.
Отговорено в зала на 30/03/2018.
09/03/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно стартиране и кандидатстване по подмярка 6.4 от Програма за развитие на селските райони.
Отговорено в зала на 09/03/2018.
09/11/2018
Въпрос към Емил Караниколов, министър на икономиката относно рекордно ниските чуждестранни инвестиции в България.
Отговорено в зала на 09/11/2018.
09/11/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно българския ангажимент по покриване на част разходите на Европейския стабилизационен механизъм.
Отговорено в зала на 09/11/2018.
26/10/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно преодоляване на макроикономическите дисбаланси.
Писмен отговор на 26/10/2018.
01/03/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно нарушения на Закона за държавния бюджет и на Закона за публичните финанси в общ. Септември, Пазарджишка област.
Писмен отговор на 01/03/2019.
05/09/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно размера на начисления Данък добавена стойност (ДДС), включен в "Общи приходи" от доставчици на стоки и услуги към лечебни заведения, НЗОК, НОИ, Министерство на здравеопазването и други министерства и ведомства за доставени стоки и услуги, свързани с функция "Здравеопазване" в Република България през 2018 г..
Писмен отговор на 05/09/2019.
08/11/2019
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно финансово - икономическите ефекти за България от реализацията на Договора между "Булгартрансгаз" и Саудитската компания "Аркад инженеринг" за изграждането на така наречения "Балкански поток".
Отговорено в зала на 08/11/2019.
08/11/2019
Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно минимизиране на загубите за българската икономика от фалита на туроператора "Томас Кук".
Отговорено в зала на 08/11/2019.
08/11/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно реализираните "Общи приходи" и "Общи разходи", както и платените данъци (по чл. 92 от ЗКПО, чл. 50 от ЗДДФЛ и по ЗДДЗ) от Търговските дружества, реализирали икономическа дейност по код 86 - Хуманно здравеопазване /Класификация на икономическите дейности - КИД 2008/ на територията на Република България през 2016, 2017 и 2018 г..
Писмен отговор на 08/11/2019.
Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества - Евро Финанс Консулт АД - 25% (12 500 лв акции на приносител)
ЕТ дейност - няма
Дейност в ЮЛНЦ в момента - няма
Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.) - няма
ET дейност в миналото (12 мес.) - няма
Дейност в ЮЛНЦ в миналото (12 мес.) - няма
Задължения над 5 000 лв. - стойност (сума) - 23 500
Задължения над 5 000 лв. - стойност - 23500 (потребителски кредит)
Име на банката/Кредитната институция - ДСК (потребителски кредит)
Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата - няма
Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица - няма
Не заема несъвместима длъжност - не заема
Не извършва несъвместима дейност - не извършва
Друга информация - няма
Влог/депозит/дебитна карта - няма
  • Георги Симеонов Горанов - трудовото право и профсъюзите
  • Ирена Николаева Христова - Петрова - бюджетната сфера
  • Кирил Стоянов Желев - финанси и икономика