АЛЕКСАНДЪР КОЙЧЕВ ИВАНОВ

  • Дата на раждане : 29/08/1982 Бургас, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: английски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 33.54%;
  • Изборен район: 23-СОФИЯ 1;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: aleksandar.ivanov@parliament.bg
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - до момента
Парламентарна група на ПП ГЕРБ
член 19/04/2017 - до момента
Комисия по бюджет и финанси
член 10/05/2017 - до момента
Комисия по правни въпроси
член 19/04/2019 - до момента
Група за приятелство България - САЩ
член 23/06/2017 - до момента
Група за приятелство България - КНДР
зам.-председател 06/06/2018 - до момента
04/05/2017
Въпрос към Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството относно Численост на служителите в МРРБ и структурите към него, вкл. и търговските дружества, на които принципал е министърът на регионалното развитие и благоустройството.
Писмен отговор на 04/05/2017.
09/06/2017
Въпрос към Николай Петров, Министър на здравеопазването относно актуализиране на Позитивен лекарствен списък Приложение 1.
Писмен отговор на 09/06/2017.
27/04/2018
Питане към Владислав Горанов, Министър на финансите относно анализ на Министерството на финансите за данните на финансовото състояние на общините през 2017 г. и за общините в процедура по финансово оздравяване през 2018 г..
Писмен отговор на 27/04/2018.
01/06/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно финансовото състояние на дружеството "Бул Био - НЦЗПБ" ЕООД за последните 2 години.
Отговорено в зала на 01/06/2018.
08/03/2019
Питане към Владислав Горанов, Министър на финансите относно наличен национален капацитет и интерес за използването на финансови инструменти по Европейските структурни и инвестиционни фондове 2014 - 2020 г..
Отговорено в зала на 08/03/2019.
19/04/2019
Питане към Владислав Горанов, Министър на финансите относно резултатите от дейността на Агенцията за държавна финансова инспекция и изпълнението на правомощията за защита на финансовите интереси на Република България, произтичащи от Закона за държавната финансова инспекция при осъществяването на последващия контрол по спазване на законодателството в областта на обществените поръчки.
Отговорено в зала на 19/04/2019.
17/05/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно разширението на Южната дъга на Околовръстния път в участъка от ж. кв. "Младост" до АМ "Тракия".
Отговорено в зала на 17/05/2019.
31/07/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно реверсивното движение по път Е-79 в участъка на с. Владая - кв. Княжево.
Писмен отговор на 31/07/2019.
31/07/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно извършените ремонтни дейности по път Е-79 в участъка на с. Владая - кв. Княжево.
Писмен отговор на 31/07/2019.
Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества - "Софинвест" ЕООД
ЕТ дейност - няма
Дейност в ЮЛНЦ в момента - няма
Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.) - Адхок консултинг ЕООД
ET дейност в миналото (12 мес.) - няма
Дейност в ЮЛНЦ в миналото (12 мес.) - няма
Задължения над 5 000 лв. - стойност (сума) - 0
Задължения над 5 000 лв. - стойност - 0
Име на банката/Кредитната институция - няма
Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата - няма
Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица - няма
Не заема несъвместима длъжност - не заема
Не извършва несъвместима дейност - не извършва
Друга информация - няма
Влог/депозит/дебитна карта - няма
  • Александър Георгиев Василев - правни въпроси
  • Банко Пенков Банков - култура и медии
  • Николай Асенов Стойнев - финансите