ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ

  • Дата на раждане : 15/12/1974 София, България
  • Професия: икономист;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП за БЪЛГАРИЯ 27.93%;
  • Изборен район: 23-СОФИЯ 1;
  • Участие в предишно НС: 42 НС 43 НС
  • E-mail: zhelyo.boychev@parliament.bg
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - до момента
Парламентарна група "БСП за България"
зам.-председател на ПГ 19/04/2017 - 11/09/2018
Комисия по енергетика
член 10/05/2017 - до момента
Група за приятелство България - Китай
зам.-председател 23/06/2017 - до момента
28/04/2017
Въпрос към Николай Павлов, служебен министър на енергетиката относно становище на правителството на Република България относно антимонополното дело на Европейската комисия срещу "Газпром".
Отговорено в зала на 28/04/2017.
02/06/2017
Питане към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.
Отговорено в зала на 02/06/2017.
30/06/2017
Въпрос към Лиляна Павлова, министър за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 относно финансовото състояние на НДК.
Писмен отговор на 30/06/2017.
01/09/2017
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно разходване на предвидените финансови средства за българското председателство на Съвета на ЕС 2018.
Отговорено в зала на 01/09/2017.
01/09/2017
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно подготовката на НДК за българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г.
Отговорено в зала на 01/09/2017.
03/11/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно прекратена обществена поръчка за проектиране и строителство на тунел "Железница" на АМ "Струма".
Писмен отговор на 03/11/2017.
20/10/2017
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно дължими концесионни такси от въгледобивните дружества.
Писмен отговор на 20/10/2017.
10/11/2017
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно извършения ремонт за двигатели на самолети МиГ-29 в Полша.
Отговорено в зала на 10/11/2017.
26/01/2018
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно процедурата за придобиване на два многофункционални модулни патрулни кораби за Военноморските сили.
Писмен отговор на 26/01/2018.
23/02/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно мерките за отстраняване на проблемите в системата за контрол на търговията с горива.
Отговорено в зала на 23/02/2018.
02/03/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно постъпленията от здравноосигурителните вноски за 2017 г..
Писмен отговор на 02/03/2018.
09/03/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно отказ на лечение на български граждани в чужбина.
Писмен отговор на 09/03/2018.
09/03/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно разминаването в данните за задълженията на НЗОК за лечение на български граждани в чужбина.
Писмен отговор на 09/03/2018.
23/03/2018
Питане към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно въвеждането в експлоатация на тол системата.
Отговорено в зала на 23/03/2018.
05/09/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно контрола, осъществяван от митническите органи върху вноса на горива.
Отговорено в зала на 05/09/2018.
21/09/2018
Питане към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно политиката на Министерството на енергетиката по транспониране на европейското законодателство.
Отговорено в зала на 21/09/2018.
05/10/2018
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно изплащането на задължения от "Топлофикация София" ЕАД към БЕХ и "Булгаргаз" ЕАД.
Писмен отговор на 05/10/2018.
12/10/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно размера на доходите и възнагражденията на наетите и заетите лица по групи и категории, платения ДДФЛ, разпределените дивиденти, дохода по чл. 142 от ДОПК за 2017 г..
Писмен отговор на 12/10/2018.
09/11/2018
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно договора за продажба на вземанията на "Булгаргаз" ЕАД от "Топлофикация София" ЕАД.
Отговорено в зала на 09/11/2018.
25/01/2019
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно състоянието на язовирите, стопанисвани от "НЕК" ЕАД.
Отговорено в зала на 25/01/2019.
15/02/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно инвестициите в инфраструктура във ВиК сектора с цел подобряване на качеството на услугата за 2015, 2016, 2017 и 2018 г., предлагана на потребителите от обл. София-град.
Писмен отговор на 15/02/2019.
26/07/2019
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно изплатените средства на производители на електрическа енергия, спечелили търгове за закупуване на разполагаемост за студен резерв.
Писмен отговор на 26/07/2019.
26/07/2019
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно коефициента на готовност на агрегатите за разполагаемост за студен резерв.
Писмен отговор на 26/07/2019.
06/07/2017
Законопроект за концесиите
Входящ номер: 754-04-30
Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества - "Жилстрой-Младост 2" АД - 23547 поименни акции(дружеството е в процедура по ликвидация)
ЕТ дейност - няма
Дейност в ЮЛНЦ в момента - няма
Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.) - няма
ET дейност в миналото (12 мес.) - няма
Дейност в ЮЛНЦ в миналото (12 мес.) - няма
Задължения над 5 000 лв. - стойност (сума) - 123 300
Задължения над 5 000 лв. - стойност - 77300 лева (ипотечен кредит); 41000 лева (лизингов договор); 5000 лева (кредитна карта)
Име на банката/Кредитната институция - УниКредит Булбанк (ипотечен кредит); "И АР БИ Лизинг" (лизингов договор); Пощенска банка (кредитна карта)
Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата - няма
Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица - няма
Не заема несъвместима длъжност - не заема
Не извършва несъвместима дейност - не извършва
Друга информация - няма
Влог/депозит/дебитна карта - няма
  • Марин Василев Пенков - икономика и туризъм
  • Румен Стоянов Овчаров - политически въпроси
  • Теодор Симеонов Славев - политически въпроси