ВАЛЕНТИН АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ

  • Дата на раждане : 09/08/1971 Габрово, България
  • Професия: икономист;инженер;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 33.54%;
  • Изборен район: 23-СОФИЯ 1;
  • Участие в предишно НС: 41 НС; 43 НС;
  • E-mail: valentin.a.nikolov@parliament.bg
04/05/2017
Въпрос към Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството относно Численост на служителите в МРРБ и структурите към него, вкл. и търговските дружества, на които принципал е министърът на регионалното развитие и благоустройството.
Писмен отговор на 04/05/2017.
01/09/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно работата по разширението на южната дъга на Околовръстния път в участъка от кв. "Младост" до магистрала "Тракия".
Писмен отговор на 01/09/2017.
14/12/2018
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно приетите изменения и допълнения в Енергийната стратегия на Република България до 2020 г..
Отговорено в зала на 14/12/2018.
Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества - "Съзвездие лъв" ЕООД - 100% участие
ЕТ дейност - няма
Дейност в ЮЛНЦ в момента - няма
Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.) - "Съзвездие лъв" ЕООД
ET дейност в миналото (12 мес.) - няма
Дейност в ЮЛНЦ в миналото (12 мес.) - Читалище "Камбаните"; Църковно настоятелство "Рождество Христово"; Комитет в България на Световния енергиен съвет
Задължения над 5 000 лв. - стойност (сума) - 0
Задължения над 5 000 лв. - стойност -
Име на банката/Кредитната институция - няма
Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата - няма
Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица - няма
Не заема несъвместима длъжност - не заема
Не извършва несъвместима дейност - не извършва
Друга информация - няма
Влог/депозит/дебитна карта - няма
  • Борислав Атанасов Богоев - енергетика
  • Вихрен Стойчев Бачев - енергетика
  • Йордан Димитров Господинов - транспорт и земеделие