ТЕОДОРА РАДКОВА ГЕОРГИЕВА

  • Дата на раждане : 10/10/1978 София, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: английски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 33.54%;
  • Изборен район: 23-СОФИЯ 1;
  • Участие в предишно НС: 41 НС 42 НС 43 НС
  • E-mail: teodora.georgieva@parliament.bg
04/05/2017
Въпрос към Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството относно Численост на служителите в МРРБ и структурите към него, вкл. и търговските дружества, на които принципал е министърът на регионалното развитие и благоустройството.
Писмен отговор на 04/05/2017.
15/12/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изработването и одобряването на кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на Студентски град и дейността на Междуведомствена работна група за извършване на цялостен анализ на правния и градоустройствения статут на имотите в местност "Студентски град".
Отговорено в зала на 15/12/2017.
22/03/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изработването и одобряването на кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на Студентски град и дейността на Международната работна група за извършване на цялостен анализ на правния и градоустройствения статут на имотите в местност "Студентски град".
Отговорено в зала на 22/03/2019.
08/11/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно тъканна банка за съхранение на стволови клетки - "Крио Сейв".
Писмен отговор на 08/11/2019.
Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества - "Джи енд джи естейт" ЕООД
ЕТ дейност - няма
Дейност в ЮЛНЦ в момента - няма
Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.) - "Джи енд джи естейт" ЕООД
ET дейност в миналото (12 мес.) - няма
Дейност в ЮЛНЦ в миналото (12 мес.) - няма
Задължения над 5 000 лв. - стойност (сума) - 0
Задължения над 5 000 лв. - стойност - 0
Име на банката/Кредитната институция - няма
Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата - няма
Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица - няма
Не заема несъвместима длъжност - не заема
Не извършва несъвместима дейност - не извършва
Друга информация - няма
Влог/депозит/дебитна карта - няма