ДАНАИЛ ДИМИТРОВ КИРИЛОВ

  • Дата на раждане : 25/06/1970 Димитровград, България
  • Професия: юрист;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 33.54%;
  • Изборен район: 23-СОФИЯ 1;
  • Участие в предишно НС: 42 НС; 43 НС;
  • E-mail: danail.kirilov@parliament.bg
04/05/2017
Въпрос към Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството относно Численост на служителите в МРРБ и структурите към него, вкл. и търговските дружества, на които принципал е министърът на регионалното развитие и благоустройството.
Писмен отговор на 04/05/2017.
06/07/2017
Законопроект за концесиите
Входящ номер: 754-04-23
09/11/2018
ЗИД на Наказателния кодекс
Входящ номер: 854-04-184
Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества - "Кирилов и партньори" ООД - 75%
ЕТ дейност - Адвокат - Софийска адвокатска колегия
Дейност в ЮЛНЦ в момента - няма
Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.) - "Кирилов и партньори" ООД - 75%
ET дейност в миналото (12 мес.) - Адвокат - Софийска адвокатска колегия
Дейност в ЮЛНЦ в миналото (12 мес.) - няма
Задължения над 5 000 лв. - стойност (сума) - 0
Задължения над 5 000 лв. - стойност - 0
Име на банката/Кредитната институция - няма
Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата - няма
Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица - няма
Не заема несъвместима длъжност - не заема
Не извършва несъвместима дейност - не извършва
Друга информация - няма
Влог/депозит/дебитна карта - няма