МАРИЯ ЙОРДАНОВА ИЛИЕВА

  • Дата на раждане : 05/01/1973 Русе, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: английски;френски;руски;италиански;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 33.54%;
  • Изборен район: 23-СОФИЯ 1;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: mariya.ilieva@parliament.bg
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - до момента
Парламентарна група на ПП ГЕРБ
член 19/04/2017 - до момента
Комисия по бюджет и финанси
член 10/05/2017 - до момента
Комисия по правни въпроси
член 10/05/2017 - до момента
Делегация в Парламентарната асамблея по франкофония
зам.-ръководител 11/05/2017 - до момента
Група за приятелство България - Ливан
председател 23/06/2017 - до момента
Група за приятелство България - Словакия
зам.-председател 23/06/2017 - до момента
04/05/2017
Въпрос към Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството относно Численост на служителите в МРРБ и структурите към него, вкл. и търговските дружества, на които принципал е министърът на регионалното развитие и благоустройството.
Писмен отговор на 04/05/2017.
11/05/2018
Въпрос към Цецка Цачева, Министър на правосъдието относно политиката на Министерството на правосъдието за облекчаване на административната тежест на гражданите и бизнеса.
Отговорено в зала на 11/05/2018.
27/04/2018
Питане към Владислав Горанов, Министър на финансите относно анализ на Министерството на финансите за данните на финансовото състояние на общините през 2017 г. и за общините в процедура по финансово оздравяване през 2018 г..
Писмен отговор на 27/04/2018.
01/03/2019
Въпрос към Цецка Цачева, Министър на правосъдието относно изпълнение на решенията на Европейския съд по правата на човека.
Отговорено в зала на 01/03/2019.
15/03/2019
Въпрос към Цецка Цачева, Министър на правосъдието относно постигнати резултати по изпълнение на препоръките от доклада на Европейската комисия за напредъка на България по механизма за сътрудничество и оценка.
Отговорено в зала на 15/03/2019.
08/11/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно Център по наркомании в район "Младост", гр. София.
Писмен отговор на 08/11/2019.
06/07/2017
Законопроект за концесиите
Входящ номер: 754-04-23
Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества - няма
ЕТ дейност - няма
Дейност в ЮЛНЦ в момента - няма
Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.) - няма
ET дейност в миналото (12 мес.) - няма
Дейност в ЮЛНЦ в миналото (12 мес.) - няма
Задължения над 5 000 лв. - стойност (сума) - 5 867
Задължения над 5 000 лв. - стойност - 3000 евро (кредитна карта)
Име на банката/Кредитната институция - Първа инвестиционна банка (кредитна карта)
Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата - няма
Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица - няма
Не заема несъвместима длъжност - не заема
Не извършва несъвместима дейност - не извършва
Друга информация - няма
Влог/депозит/дебитна карта - няма
  • Димо Красимиров Василев - политически анализи и информационно осигуряване
  • Мита Дончева Георгиева - местната власт , бюджетната и икономическа политика