ДИМИТЪР БОРИСОВ ГЛАВЧЕВ

  • Дата на раждане : 15/08/1963 София, България
  • Професия: регистриран одитор;дипломиран експерт-счетоводител;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 33.54%;
  • Изборен район: 23-СОФИЯ 1;
  • Участие в предишно НС: 41 НС 42 НС 43 НС
  • E-mail: dimitar.glavchev@parliament.bg
  • Facebook:
04/05/2017
Въпрос към Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството относно Численост на служителите в МРРБ и структурите към него, вкл. и търговските дружества, на които принципал е министърът на регионалното развитие и благоустройството.
Писмен отговор на 04/05/2017.
04/05/2018
Питане към Владислав Горанов, Министър на финансите относно постигнатото от Министерството на финансите за намаляване на административната тежест.
Отговорено в зала на 04/05/2018.
04/05/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно текущото изпълнение на бюджета за първите три месеца на 2018 г.
Отговорено в зала на 04/05/2018.
Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества - "Адлон плюс" ЕООД
ЕТ дейност - няма
Дейност в ЮЛНЦ в момента - СНЦОД "Граждани за Европейско развитие на България"
Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.) - "Адлон плюс" ЕООД
ET дейност в миналото (12 мес.) - няма
Дейност в ЮЛНЦ в миналото (12 мес.) - СНЦОД "Граждани за Европейско развитие на България"
Задължения над 5 000 лв. - стойност (сума) - 0
Задължения над 5 000 лв. - стойност - 0
Име на банката/Кредитната институция - няма
Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата - няма
Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица - Павлина Кирилова Андреева - Главчева
Не заема несъвместима длъжност - не заема
Не извършва несъвместима дейност - не извършва
Друга информация - няма
Влог/депозит/дебитна карта - няма