ДАНИЕЛА АНАСТАСОВА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА

  • Дата на раждане : 28/09/1966 Пловдив, България
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 33.54%;
  • Изборен район: 22-СМОЛЯН;
  • Участие в предишно НС: 41 НС; 42 НС; 43 НС;
  • E-mail: daniela.daritkova@parliament.bg
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - до момента
Парламентарна група на ПП ГЕРБ
член 19/04/2017 - до момента
Комисия по здравеопазването
председател 10/05/2017 - до момента
Група за приятелство България - Казахстан
председател 23/06/2017 - до момента
04/05/2017
Въпрос към Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството относно Численост на служителите в МРРБ и структурите към него, вкл. и търговските дружества, на които принципал е министърът на регионалното развитие и благоустройството.
Писмен отговор на 04/05/2017.
01/09/2017
Въпрос към Николай Петров, Министър на здравеопазването относно реализиран проект в УМБАЛ "Св.Анна" гр.София съвместно с екипи на МЗ и на Националната здравноосигурителна каса по реално остойностяване на клинични пътеки.
Писмен отговор на 01/09/2017.
09/03/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно изнесена информация от проф. Камен Плочев, че на около 330 български граждани е отказано лечение в държави-членки на Европейския съюз.
Писмен отговор на 09/03/2018.
27/04/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно път III-866 Стойките-Широка лъка-Михалково-Кричим.
Писмен отговор на 27/04/2018.
23/11/2017
Законопроект за храните
Входящ номер: 754-04-189
Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества - "АПМП-ИП д-р Даниела Дариткова - Проданова" ЕООД
ЕТ дейност - ЕТ "д-р Даниела Дариткова - Проданова АПМП - ИП" - първична извънболнична медицинска помощ
Дейност в ЮЛНЦ в момента - няма
Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.) - "АПМП-ИП д-р Даниела Дариткова - Проданова" ЕООД
ET дейност в миналото (12 мес.) - ЕТ "д-р Даниела Дариткова - Проданова АПМП - ИП" - първична извънболнична медицинска помощ
Дейност в ЮЛНЦ в миналото (12 мес.) - няма
Задължения над 5 000 лв. - стойност (сума) - 0
Задължения над 5 000 лв. - стойност - 0
Име на банката/Кредитната институция - няма
Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата - няма
Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица - ЕТ "Олео"; "Продексим" ЕООД
Не заема несъвместима длъжност - не заема
Не извършва несъвместима дейност - не извършва
Друга информация - няма
Влог/депозит/дебитна карта - няма
  • Асен Георгиев Балтов - медицина
  • Веселин Христов Милев - здравеопазване
  • Николай Михайлов Андреев - технически сътрудник