ГЕРГАНА ЖЕЛЯЗКОВА СТЕФАНОВА

  • Дата на раждане : 21/10/1981 Айтос, България
  • Професия: икономист;
  • Избран(а) с политическа сила: ВОЛЯ 4.26%;
  • Изборен район: 21-СЛИВЕН;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: gergana.stefanova@parliament.bg
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - до момента
Парламентарна група "ВОЛЯ - Българските Родолюбци"
председател на ПГ 19/04/2017 - до момента
Комисия по околната среда и водите
член 10/05/2017 - до момента
08/09/2017
Въпрос към Емил Караниколов, министър на икономиката относно инициативата на Европейската комисия за стартиращ и развиващ се бизнес.
Отговорено в зала на 08/09/2017.
05/07/2017
Законопроект за концесиите
Входящ номер: 754-04-17
05/07/2017
Законопроект за концесиите
Входящ номер: 754-04-18
Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества - "ХЕЛТ КЕЪР ФАРМ" ЕООД;" ФАРМАКИО" ЕООД; "ВЕГАМЕДИКС" ЕООД; "ВИТАГЕР" ЕООД; "ФАРМАЦИЯ 2012" ЕООД; "ЮНИФАРМА" ЕООД; "ДЕМОС ФАРМ" ЕООД; "ИНТЕРФАРМ 2012" ЕООД
ЕТ дейност - няма
Дейност в ЮЛНЦ в момента - ПП ВОЛЯ
Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.) - ХЕЛТ КЕЪР ФАРМ ЕООД; ФАРМАКИО ЕООД; ВЕГАМЕДИКС ЕООД; ВИТАГЕР ЕООД; ФАРМАЦИЯ 2012 ЕООД; ЮНИФАРМА ЕООД; ДЕМОС ФАРМ ЕООД; ИНТЕРФАРМ 2012 ЕООД
ET дейност в миналото (12 мес.) - няма
Дейност в ЮЛНЦ в миналото (12 мес.) - ПП ВОЛЯ
Задължения над 5 000 лв. - стойност (сума) - 41 000
Задължения над 5 000 лв. - стойност - 8000 лева (кредит), 33000 (кредит)
Име на банката/Кредитната институция - Първа инвестиционна банка; Първа инвестиционна банка (банкови кредити)
Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата - няма
Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица - Иван Стефанов Стефанов; Калинка Райкова Славова; Желязко Ганев Славов; Йорданка Станева Стефанова; Мария Иван Стефанова; Калина Иван Стефанова; Даяна Желязкова Славова - Велева; Жаклин Деян Велева; Стефан Райков Стефанов; Даря Стефанова Георгиева; Румяна Стефанова Бъргазова; Марийка Иванова Стефанова; МАКС - ТРАНС ЕООД; ЗЕТ 2 СТРОЙ ЕООД; ХЕЛТ КЕЪР ФАРМ ЕООД; ФАРМАКИО ЕООД; ВЕГАМЕДИКС ЕООД; ВИТАГЕР ЕООД; ФАРМАЦИЯ 2012 ЕООД; ЮНИФАРМА ЕООД; ДЕМОС ФАРМ ЕООД; ИНТЕРФАРМ 2012 ЕООД; Балнео БГ ЕООД; Дея Марк ЕООД
Не заема несъвместима длъжност - не заема
Не извършва несъвместима дейност - не извършва
Друга информация - Била е управител на всички споменати дружества към датата на подаване на декларацията. На 28.04.2017 е заличена от ТГ и вече - несъвместимост
Влог/депозит/дебитна карта - няма
  • Веселин Савов Халачев - икономика и европейско финансиране
  • Илиян Стилиянов Матеев - енергетика и околна среда
  • Радиана Красимирова Цонева - икономически въпроси