ПЕТЪР ХРИСТОВ ПЕТРОВ

  • Дата на раждане : 13/06/1953 Сунгурларе, България
  • Професия: инженер;
  • Езици: английски;немски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ - НФСБ, АТАКА и ВМРО 9.31%;
  • Изборен район: 21-СЛИВЕН;
  • Участие в предишно НС: 43 НС
  • E-mail: petar.h.petrov@parliament.bg
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - до момента
Комисия по околната среда и водите
член 10/05/2017 - до момента
Група за приятелство България - Австрия
зам.-председател 23/06/2017 - до момента
Група за приятелство България - Черна гора
председател 23/06/2017 - до момента
02/06/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно българското председателство на Европейския съвет и техническата и информационна обезпеченост на Министерство на земеделието, храните и горите.
Писмен отговор на 02/06/2017.
02/06/2017
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно писмо и подписка на гражданите от с. Драгоданово, общ. Сливен, касаещи нарушаване на обществения ред в селото.
Писмен отговор на 02/06/2017.
02/06/2017
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно писмо и подписка на гражданите от с.Драгоданово, общ.Сливен, касаещи нарушаване на обществения ред в селото.
Писмен отговор на 02/06/2017.
08/09/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно намиране на допълнителни средства при прилагане на подмярка 19.2 от Оперативна програма за развитие на селските райони.
Отговорено в зала на 08/09/2017.
29/09/2017
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно енергийна централа за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, използваща анаеробно разграждане над биомаса от растителни и животински субстанции на територията на град Нова Загора.
Писмен отговор на 29/09/2017.
02/02/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно писмо на жители от с. Медвен, общ. Котел, касаещо снабдяването с питейна вода.
Писмен отговор на 02/02/2018.
26/01/2018
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно молба за придобиване на българко гражданство от британски писател и преводач Кристофър Бъкстон.
Писмен отговор на 26/01/2018.
09/02/2018
Въпрос към Томислав Дончев, заместник министър-председател относно подписка на граждани от с. Медвен, общ. Котел, касаещи опасно свлачище .
Писмен отговор на 09/02/2018.
16/02/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно решение за казуса със закритата болница за туберколозни заболявания в гр. Сливен.
Отговорено в зала на 16/02/2018.
09/02/2018
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно проблеми със сливане на учебни заведения, в гр. Сливен.
Отговорено в зала на 09/02/2018.
16/03/2018
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно писмо на граждани от с. Медвен, общ. Котел, касаещи опасно свлачище.
Писмен отговор на 16/03/2018.
09/03/2018
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно проблем на Регионално управление на образованието в гр. Сливен.
Писмен отговор на 09/03/2018.
29/06/2018
Въпрос към Емил Караниколов, министър на икономиката относно развитието на два големи проекта край гр. Сливен.
Отговорено в зала на 29/06/2018.
18/05/2018
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно писмо на граждани от с. Медвен, общ. Котел, касаещи опасно свлачище.
Писмен отговор на 18/05/2018.
14/09/2018
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно нерешени проблеми с Регионално управление на образованието - Сливен.
Отговорено в зала на 14/09/2018.
31/05/2019
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно започнало опасно източване на яз."Жребчево".
Отговорено в зала на 31/05/2019.
07/06/2019
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно липсата на данни за България по НАТУРА 2000.
Отговорено в зала на 07/06/2019.
08/11/2019
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно променен план за източване на яз. "Жребчево".
Писмен отговор на 08/11/2019.
Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества - няма
ЕТ дейност - няма
Дейност в ЮЛНЦ в момента - няма
Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.) - няма
ET дейност в миналото (12 мес.) - няма
Дейност в ЮЛНЦ в миналото (12 мес.) - няма
Задължения над 5 000 лв. - стойност (сума) - 0
Задължения над 5 000 лв. - стойност - 0
Име на банката/Кредитната институция - няма
Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата - няма
Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица - няма
Не заема несъвместима длъжност - не заема
Не извършва несъвместима дейност - не извършва
Друга информация - няма
Влог/депозит/дебитна карта - няма
  • Ангел Иванов Ангелов - земеделие и храни
  • Живко Кирилов Иванов - европейски въпроси и еврофондове