КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН

  • Дата на раждане : 12/06/1975 София, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: английски;френски;немски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП за БЪЛГАРИЯ 27.93%;
  • Изборен район: 31-ЯМБОЛ;
  • Участие в предишно НС: 40 НС 43 НС
  • E-mail: kristian.vigenin@parliament.bg
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - 10/07/2019
44-то Народно събрание
зам.-председател на НС 10/07/2019 - до момента
Парламентарна група "БСП за България"
секретар на ПГ 19/04/2017 - 04/07/2019
Комисия по външна политика
член 10/07/2019 - до момента
Група за приятелство България - Италия
председател 23/06/2017 - до момента
Група за приятелство България - САЩ
член 23/06/2017 - до момента
02/06/2017
Въпрос към Николай Петров, Министър на здравеопазването относно доизграждането на новата болница в Ямбол.
Отговорено в зала на 02/06/2017.
14/07/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изграждане на българската част от пътя Струмяни - Берово.
Отговорено в зала на 14/07/2017.
07/07/2017
Въпрос към Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи относно откриване на нов ГКПП Струмяни - Берово (Клепало).
Отговорено в зала на 07/07/2017.
27/10/2017
Въпрос към Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи относно дейност на дипломатическите представителства в чужбина по време на Българското председателство на Съвета на ЕС.
Отговорено в зала на 27/10/2017.
27/10/2017
Въпрос към Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи относно дейности на Министерство на външните работи за реализиране на ангажиментите на България по линия на помощта за развитие.
Отговорено в зала на 27/10/2017.
15/12/2017
Питане към Томислав Дончев, заместник министър-председател относно политика за изграждане на електронно управление.
Отговорено в зала на 15/12/2017.
19/01/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно провалена кандидатура на София за седалище на Европейската агенция по лекарствата.
Отговорено в зала на 19/01/2018.
19/01/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно липса на планирани разходи за доизграждане на новата болница Ямбол.
Отговорено в зала на 19/01/2018.
19/01/2018
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно културната програма на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз.
Отговорено в зала на 19/01/2018.
16/03/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно осигуреността с болнични легла в обл. Ямбол.
Отговорено в зала на 16/03/2018.
20/04/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно регионално депо за отпадъци - Ямбол.
Писмен отговор на 20/04/2018.
05/09/2018
Въпрос към Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи относно мерки в подкрепа на българските граждани, осъдени или обвинени за трафик на хора в Гърция.
Писмен отговор на 05/09/2018.
05/09/2018
Въпрос към Цецка Цачева, Министър на правосъдието относно мерки в подкрепа на българските граждани, осъдени или обвинени за трафик на хора в Гърция.
Писмен отговор на 05/09/2018.
21/09/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно невярна, неадекватна и подвеждаща информация, изпратена от Българската агенция по безопасност на храните до Световната организация по здравеопазване на животните.
Отговорено в зала на 21/09/2018.
19/10/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно дезинфекция на влизащите в страната автомобили на ГКПП.
Писмен отговор на 19/10/2018.
19/10/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно неспособността на Българската агенция по безопасност на храните да се справи с последиците от обявената зараза от чума по дребните преживни животни в България.
Отговорено в зала на 19/10/2018.
19/10/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно тревожна информация, съдържаща се в писмо на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) до Сотир Цацаров, главен прокурор и Цецка Цачева, министър на правосъдието.
Отговорено в зала на 19/10/2018.
19/10/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно преднамерен отказ на Българската агенция по безопасност на храните да вземе втори проби за наличие на чума по дребните преживни животни от животновъден обект в с. Болярово.
Отговорено в зала на 19/10/2018.
09/11/2018
Въпрос към Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи относно официална позиция на Министерството на външните работи.
Отговорено в зала на 09/11/2018.
23/11/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно заповед на министъра, с която Националният диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт (НДНИВМИ) е определен за национална референтна лаборатория за чума по дребните преживни животни, дни преди да бъде обявено наличието на заболяването в България.
Отговорено в зала на 23/11/2018.
23/11/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно недостатъчна подкрепа за животновъдите от общ. Болярово, чиито стада бяха ликвидирани от Българската агенция по безопасност на храните.
Отговорено в зала на 23/11/2018.
23/11/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно оградата по сухоземната граница с Румъния, изградена за предотвратяване на преминаването на диви прасета на територията на България.
Отговорено в зала на 23/11/2018.
07/12/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно изплатени през 2018 г. допълнителни възнаграждения в Българска агенция по безопасност на храните.
Писмен отговор на 07/12/2018.
07/12/2018
Въпрос към Лиляна Павлова, министър за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 относно изплатени през 2018 г. допълнителни възнаграждения.
Писмен отговор на 07/12/2018.
11/01/2019
Питане към Томислав Дончев, заместник министър-председател относно политиката на правителството за справяне с усложняващата се епизоотична обстановка в страната.
Отговорено в зала на 11/01/2019.
18/01/2019
Въпрос към Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи относно мерки на правителството по отношение на българите, постоянно пребиваващи във Великобритания.
Отговорено в зала на 18/01/2019.
08/02/2019
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно мерки на Българската агенция по безопасност на храните по отношение на стадата с установено наличие на сероположителни животни за чума по дребните преживни животни.
Отговорено в зала на 08/02/2019.
01/02/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно доизграждане на новия болничен комплекс в Ямбол.
Отговорено в зала на 01/02/2019.
25/01/2019
Въпрос към Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи относно съкращаване на щата и размер на възнагражденията на служителите в Министерството на външните работи.
Отговорено в зала на 25/01/2019.
08/02/2019
Въпрос към Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи относно управление на недвижимата собственост на българската държава в чужбина.
Отговорено в зала на 08/02/2019.
08/02/2019
Въпрос към Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи относно изпълнение на Приоритетната програма от София, приета на Срещата на върха на Европейския съюз за Западните Балкани.
Отговорено в зала на 08/02/2019.
15/02/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно инвестициите в инфраструктура във ВиК сектора с цел подобряване на качеството на услугата за 2015, 2016, 2017 и 2018 г., предлагана на потребителите от обл. Ямбол.
Писмен отговор на 15/02/2019.
01/03/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно техническа инфраструктура на АМ "Струма".
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи относно приоритети на Министерството на външните работи по отношение на помощта за развитие.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно безопасност при експлоатация на сградата на Безистен в гр. Ямбол.
Писмен отговор на 01/03/2019.
31/07/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно етап на реализация на "Обходен път на Ямбол - юг".
Отговорено в зала на 31/07/2019.
31/07/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно откриване на нов Граничен контролно-пропускателен пункт между България и Северна Македония.
Отговорено в зала на 31/07/2019.
31/07/2019
Питане към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно задълбочаващи се проблеми при експлоатацията на Регионалното депо за битови отпадъци на гр. Ямбол.
Отговорено в зала на 31/07/2019.
05/09/2019
Питане към Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите относно последиците от предприетите от правителството мерки за справяне с предполагаемото наличие на чума по дребните преживни животни в България.
Отговорено в зала на 05/09/2019.
06/12/2019
Въпрос към Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи относно резолюция на ООН относно "Борбата срещу героизацията на нацизма, неонацизма и други практики, способстващи за засилването на съвременните форми на расизма, расова дискриминация, ксенофобия и свързаната с тях нетолерантност".
Писмен отговор на 06/12/2019.
Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества - няма
ЕТ дейност - няма
Дейност в ЮЛНЦ в момента - няма
Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.) - няма
ET дейност в миналото (12 мес.) - няма
Дейност в ЮЛНЦ в миналото (12 мес.) - няма
Задължения над 5 000 лв. - стойност (сума) - 10 000
Задължения над 5 000 лв. - стойност - 10000 лева (кредитна карта)
Име на банката/Кредитната институция - ДСК (кредитна карта)
Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата - няма
Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица - няма
Не заема несъвместима длъжност - не заема
Не извършва несъвместима дейност - не извършва
Друга информация - няма
Влог/депозит/дебитна карта - няма
  • Евгени Захариев Кирилов - външна политика и европейски въпроси
  • Евгени Иванов Филипов - организационно-технически въпроси
  • Олег Александров Кабакчиев - социална политика, електронно управление и киберсигурност