ЮЛИЯН МИХАЙЛОВ ПАПАШИМОВ

  • Дата на раждане : 28/08/1957 Ямбол, България
  • Професия: лекар;
  • Езици: руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 33.54%;
  • Изборен район: 31-ЯМБОЛ;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: yuliyan.papashimov@parliament.bg
04/05/2017
Въпрос към Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството относно Численост на служителите в МРРБ и структурите към него, вкл. и търговските дружества, на които принципал е министърът на регионалното развитие и благоустройството.
Писмен отговор на 04/05/2017.
28/07/2017
Въпрос към Николай Петров, Министър на здравеопазването относно приетите от Надзорния съвет Правила за условията и реда за прилагане на чл. 4, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2017 г.
Отговорено в зала на 28/07/2017.
19/09/2017
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно складова база за съхранение и утилизация на боеприпаси и взривни вещества "Стралджа-Мараш".
Писмен отговор на 19/09/2017.
20/10/2017
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно складова база за съхранение и утилизация на боеприпаси и взривни вещества "Стралджа-Мараш".
Писмен отговор на 20/10/2017.
27/04/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно строителство на мост на р. Тунджа на републикански път ІІІ-7008 "Елхово - Пчела - Скалица", при км 2+500, обл. Ямбол.
Писмен отговор на 27/04/2018.
27/04/2018
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно изпълнение на Плана за действие за периода 2018-2021 г. към Националната стратегия за дългосрочна грижа.
Писмен отговор на 27/04/2018.
17/05/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно строителство на мост на р. Тунджа на републикански път III-7008 "Елхово - Пчела - Скалица" при км 2+500.
Отговорено в зала на 17/05/2019.
25/01/2019
25/01/2019
Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества - "д-р Юлиян Папашимов - амбулатория за индивидуална практика за първична извънболнична помощ по дентална медицина" ЕООД - едноличен собственик
ЕТ дейност - няма
Дейност в ЮЛНЦ в момента - няма
Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.) - "д-р Юлиян Папашимов - амбулатория за индивидуална практика за първична извънболнична помощ по дентална медицина" ЕООД - едноличен собственик
ET дейност в миналото (12 мес.) - няма
Дейност в ЮЛНЦ в миналото (12 мес.) - няма
Задължения над 5 000 лв. - стойност (сума) - 50 000
Задължения над 5 000 лв. - стойност - 50000 лева (потребителски кредит)
Име на банката/Кредитната институция - ДСК (потребителски кредит)
Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата - няма
Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица - няма
Не заема несъвместима длъжност - не заема
Не извършва несъвместима дейност - не извършва
Друга информация - няма
Влог/депозит/дебитна карта - няма