НИГЯР САХЛИМ ДЖАФЕР

  • Дата на раждане : 20/05/1966 Цар Калоян, България
  • Професия: лекар;
  • Избран(а) с политическа сила: Движение за права и свободи - ДПС 9.24%;
  • Изборен район: 30-ШУМЕН;
  • Участие в предишно НС: 40 НС 41 НС 42 НС
  • E-mail: nigyar.dzhafer@parliament.bg
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - 19/04/2017
44-то Народно събрание
зам.-председател на НС 19/04/2017 - до момента
Комисия по здравеопазването
член 10/05/2017 - до момента
Група за приятелство България - Индия
председател 23/06/2017 - до момента
Група за приятелство България - Пакистан
зам.-председател 23/06/2017 - до момента
Група за приятелство България - САЩ
член 23/06/2017 - до момента
08/09/2017
Въпрос към Николай Петров, Министър на здравеопазването относно диагностиката, лечението и проследяването на пациенти с венерически заболявания в страната и в частност в област Шумен.
Писмен отговор на 08/09/2017.
09/02/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно обучение и реализация на парамедици в системата на здравеопазването.
Писмен отговор на 09/02/2018.
16/02/2018
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно обучение и реализация на парамедици в системата на здравеопазването.
Писмен отговор на 16/02/2018.
23/03/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно качества и показатели на питейната вода в област Шумен.
Писмен отговор на 23/03/2018.
16/03/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно качества и показатели на питейната вода в обл. Шумен.
Писмен отговор на 16/03/2018.
23/03/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно регистри в системата на здравеопазването.
Писмен отговор на 23/03/2018.
27/04/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно мерки за подобряване качеството и показателите на питейната вода в област Шумен.
Писмен отговор на 27/04/2018.
08/02/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно дейността и разходите на Фонда за лечение на деца в чужбина.
Писмен отговор на 08/02/2019.
08/11/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно политиката на Министерство на здравеопазването по отношение диагностиката и лечението на редките болести.
Писмен отговор на 08/11/2019.
Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества - няма
ЕТ дейност - няма
Дейност в ЮЛНЦ в момента - няма
Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.) - няма
ET дейност в миналото (12 мес.) - няма
Дейност в ЮЛНЦ в миналото (12 мес.) - няма
Задължения над 5 000 лв. - стойност (сума) - 0
Задължения над 5 000 лв. - стойност - 0
Име на банката/Кредитната институция - няма
Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата - граждански договор с МБАЛ Кубрат до 30.04.2017
Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица - Мехмед Али Джафер
Не заема несъвместима длъжност - не заема
Не извършва несъвместима дейност - не извършва
Друга информация - няма
Влог/депозит/дебитна карта - няма
  • Айсел Исмаил Руфат - регионално развитие
  • Нихат Тахир Кабил - земеделие