РУМЕН ПЕТРОВ ГЕНОВ

  • Дата на раждане : 15/09/1965 Шумен, България
  • Професия: лекар;
  • Езици: руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 33.54%;
  • Изборен район: 30-ШУМЕН;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: rumen.genov@parliament.bg
04/05/2017
Въпрос към Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството относно Численост на служителите в МРРБ и структурите към него, вкл. и търговските дружества, на които принципал е министърът на регионалното развитие и благоустройството.
Писмен отговор на 04/05/2017.
28/07/2017
Въпрос към Николай Петров, Министър на здравеопазването относно приетите от Надзорния съвет Правила за условията и реда за прилагане на чл. 4, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2017 г.
Отговорено в зала на 28/07/2017.
20/04/2018
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно разработване и реализиране на програмите за заетост.
Отговорено в зала на 20/04/2018.
25/01/2019
25/01/2019
Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества - няма
ЕТ дейност - няма
Дейност в ЮЛНЦ в момента - няма
Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.) - "Вария 69" ООД Шумен
ET дейност в миналото (12 мес.) - няма
Дейност в ЮЛНЦ в миналото (12 мес.) - няма
Задължения над 5 000 лв. - стойност (сума) - 140 000
Задължения над 5 000 лв. - стойност - 50000 лева (потребителски кредит); 90000 лева (ипотечен кредит Няма съдлъжник)
Име на банката/Кредитната институция - ДСК(потребителски кредит); ОББ(ипотечен кредит - съдлъжник)
Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата - няма
Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица - няма
Не заема несъвместима длъжност - не заема
Не извършва несъвместима дейност - не извършва
Друга информация - няма
Влог/депозит/дебитна карта - няма
  • Ивелин Боянов Митев - образование