ДИМИТЪР КРУМОВ АЛЕКСАНДРОВ

  • Дата на раждане : 05/11/1961 Шумен, България
  • Професия: икономист;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 33.54%;
  • Изборен район: 30-ШУМЕН;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: dimitar.aleksandrov@parliament.bg
04/05/2017
Въпрос към Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството относно Численост на служителите в МРРБ и структурите към него, вкл. и търговските дружества, на които принципал е министърът на регионалното развитие и благоустройството.
Писмен отговор на 04/05/2017.
28/07/2017
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно изпълнението на графика за удължаване на ресурса за експлоатацията на V и VI блок на АЕЦ "Козлодуй".
Отговорено в зала на 28/07/2017.
20/04/2018
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно разработване и реализиране на програмите за заетост.
Отговорено в зала на 20/04/2018.
01/03/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020.
Отговорено в зала на 01/03/2019.
Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества - "Пента С" ООД; "Ал и Ко"АД; "ЖП" ООД; "Осмарски колонии" ООД; Участи е органи на управление: управител на Пента С ООД и председател на съвета на директорите на Ал и Ко АД
ЕТ дейност - няма
Дейност в ЮЛНЦ в момента - Фондация "Източнобългарски кон" (заместник председател)
Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.) - "Пента С" ООД; "Ал и Ко"АД; "ЖП" ООД; "Осмарски колонии" ООД; Участи е органи на управление: управител на Пента С ООД и председател на съвета на директорите на Ал и Ко АД
ET дейност в миналото (12 мес.) - няма
Дейност в ЮЛНЦ в миналото (12 мес.) - Фондация "Източнобългарски кон" (заместник председател)
Задължения над 5 000 лв. - стойност (сума) - 124 000
Задължения над 5 000 лв. - стойност - 124000 (ипотечен кредит)
Име на банката/Кредитната институция - ОББ (ипотечен кредит)
Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата - няма
Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица - няма
Не заема несъвместима длъжност - не заема
Не извършва несъвместима дейност - не извършва
Друга информация - няма
Влог/депозит/дебитна карта - няма