ЙОРДАН КИРИЛОВ ЦОНЕВ

  • Дата на раждане : 05/10/1956 с. Карапелит, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: Движение за права и свободи - ДПС 9.24%;
  • Изборен район: 29-ХАСКОВО;
  • Участие в предишно НС: 38 НС; 40 НС 41 НС 42 НС 43 НС
  • E-mail: jordan.tsonev@parliament.bg
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - до момента
Парламентарна група "Движение за права и свободи"
зам.-председател на ПГ 19/04/2017 - до момента
Комисия по бюджет и финанси
зам.-председател 10/05/2017 - до момента
Комисия по правни въпроси
член 10/05/2017 - до момента
Група за приятелство България - Република Корея
зам.-председател 23/06/2017 - до момента
Група за приятелство България - САЩ
зам.-председател 23/06/2017 - до момента
28/06/2017
Законопроект за концесиите
Входящ номер: 754-04-11
Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества - няма
ЕТ дейност - няма
Дейност в ЮЛНЦ в момента - няма
Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.) - няма
ET дейност в миналото (12 мес.) - няма
Дейност в ЮЛНЦ в миналото (12 мес.) - няма
Задължения над 5 000 лв. - стойност (сума) - 0
Задължения над 5 000 лв. - стойност - 0
Име на банката/Кредитната институция - няма
Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата - няма
Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица - няма
Не заема несъвместима длъжност - не заема
Не извършва несъвместима дейност - не извършва
Друга информация - няма
Влог/депозит/дебитна карта - няма
  • Асен Ботьов Рашков - организационна дейност
  • Мехмед Лятиф Расим - икономическа политика и финанси