ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ

  • Дата на раждане : 13/09/1955 Пловдив, България
  • Професия: юрист;
  • Езици: руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ - НФСБ, АТАКА и ВМРО 9.31%;
  • Изборен район: 29-ХАСКОВО;
  • Участие в предишно НС: 36 НС; 37 НС; 40 НС; 41 НС; 42 НС;
  • E-mail: pavel.shopov@parliament.bg
08/09/2017
Питане към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно третирането на посевите и овощните насаждения със забранени и опасни препарати за пчелите.
Отговорено в зала на 08/09/2017.
21/07/2017
Въпрос към Цецка Цачева, Министър на правосъдието относно строителство и въвеждане в експлоатация на нови места за изтърпяване на наказанията.
Отговорено в зала на 21/07/2017.
21/07/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно строителството на пътя Бургас-Несебър-Слънчев бряг.
Отговорено в зала на 21/07/2017.
20/04/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно замърсяването на р. Стара река, протичаща през Старозагорска област.
Отговорено в зала на 20/04/2018.
Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества - няма
ЕТ дейност - няма
Дейност в ЮЛНЦ в момента - няма
Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.) - няма
ET дейност в миналото (12 мес.) - няма
Дейност в ЮЛНЦ в миналото (12 мес.) - няма
Задължения над 5 000 лв. - стойност (сума) - 0
Задължения над 5 000 лв. - стойност - 0
Име на банката/Кредитната институция - няма
Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата - няма
Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица - няма
Не заема несъвместима длъжност - не заема
Не извършва несъвместима дейност - не извършва
Друга информация - няма
Влог/депозит/дебитна карта - няма
  • Адриан Христов Асенов - медии
  • Алена Първанова Соколчева - връзки с обществеността
  • Петър Николаев Дучев - медии