ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА

  • Дата на раждане : 09/04/1980 Димитровград, България
  • Професия: инженер;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП за БЪЛГАРИЯ 27.93%;
  • Изборен район: 29-ХАСКОВО;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: violeta.zheleva@parliament.bg
19/05/2017
Въпрос към Николай Петров, Министър на здравеопазването относно завишаване над нормата радиологични показатели на питейната вода в град Хасково.
Отговорено в зала на 19/05/2017.
14/07/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно проекта "Каскада Въча".
Отговорено в зала на 14/07/2017.
14/07/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно целенасочената инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северозападна България, Родопите, Странджа-Сакар, пограничните, планинските и полупланинските слабо развити региони.
Отговорено в зала на 14/07/2017.
19/09/2017
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно засилено полицейско присъствие в малките населени места със значително ромско население и повишена битова престъпност.
Отговорено в зала на 19/09/2017.
21/07/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно наложителен ремонт на път ІІІ-807, участък с. Върбица, общ. Димитровград - с. Скобелево - гр. Чирпан.
Писмен отговор на 21/07/2017.
28/07/2017
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно изпълнението на Националната програма "Помощ при пенсиониране".
Писмен отговор на 28/07/2017.
19/09/2017
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно крайно тежкото финансово и организационно състояние на Диагностично-консултативен център "Свети Георги" - Хасково, търговско дружество към Министерството на отбраната.
Отговорено в зала на 19/09/2017.
13/10/2017
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно промените от 01.01.2016 г. условия за придобиване на право на пенсия, оценка на въздействието като ефект върху бюджета на Държавното обществено осигуряване.
Писмен отговор на 13/10/2017.
13/10/2017
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно тежката пътна обстановка на АМ "Марица" в участъка от гр. Свиленград до ГКПП "Капитан Андреево".
Отговорено в зала на 13/10/2017.
27/10/2017
Питане към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно политика на Министерството на труда и социалната политика, визия и ангажименти за конкретни решения и действия по отношение на статуса на служителите, заети в сферата на и провеждащи държавната социална политика.
Отговорено в зала на 27/10/2017.
10/11/2017
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно качеството на безплатните закуски за деца в подготвителните групи и ученици от I-IV клас.
Отговорено в зала на 10/11/2017.
15/12/2017
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно коледни добавки към пенсиите.
Отговорено в зала на 15/12/2017.
15/12/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно методика за определяне цената на услугата "Доставяне на вода за напояване".
Писмен отговор на 15/12/2017.
19/01/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно изплащане на субсидиите на земеделските стопани.
Писмен отговор на 19/01/2018.
02/03/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на община Димитровград.
Писмен отговор на 02/03/2018.
02/03/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на община Хасково.
Писмен отговор на 02/03/2018.
23/03/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състоянието на питейната вода в Хасково и региона.
Отговорено в зала на 23/03/2018.
02/03/2018
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно срока за разглеждане и произнасяне по пенсионни искания.
Отговорено в зала на 02/03/2018.
05/04/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно медицински изследвания, необходими за постъпването на децата в детските ясли.
Писмен отговор на 05/04/2018.
08/06/2018
Въпрос към Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи относно гроба на Св. Константин-Кирил Философ, базиликата "Сан Клементе", Рим.
Отговорено в зала на 08/06/2018.
11/05/2018
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно Координационния механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици и необходимостта от преразглеждане на процедурите за отпускане на семейни и други помощи, спрямо индивидуалните потребности на децата и учениците.
Отговорено в зала на 11/05/2018.
18/05/2018
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно новият индивидуален коефициент за изчисление на пенсиите от 2019 г..
Писмен отговор на 18/05/2018.
01/06/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно липсата на лекари, с определени специалности и нарушения ритъм на работа на лекарските експертни комисии.
Отговорено в зала на 01/06/2018.
13/07/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състояние на републикански път ІІІ-8081, от гр. Маджарово - с. Бориславци - с. Малки Воден до разклона за гр. Любимец.
Отговорено в зала на 13/07/2018.
23/05/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно приоритети по Програмата за развитие на селските райони за територии с природни ограничения и за граничните райони.
Отговорено в зала на 23/05/2018.
29/06/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно питейната вода на водоснабдителна система Брягово, област Хасково.
Писмен отговор на 29/06/2018.
08/06/2018
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно Дом за възрастни хора с психични разстройства в с. Радовец, общ.Тополовград, обл. Хасково.
Отговорено в зала на 08/06/2018.
22/06/2018
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно отстраняване на негативни последици от изграждането на оградата с Турция.
Писмен отговор на 22/06/2018.
22/06/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно изграждането на площадки за противоградна защита в област Хасково.
Отговорено в зала на 22/06/2018.
29/06/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно инфраструктурата на ГКПП Капитан Петко войвода до град Свиленград.
Писмен отговор на 29/06/2018.
05/09/2018
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно "интеграционните добавки" за хората с увреждания.
Писмен отговор на 05/09/2018.
12/10/2018
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно установена наднормена концентрация на уран в питейната вода в гр. Харманли и други населени места от общината.
Писмен отговор на 12/10/2018.
28/09/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно установена наднормена концентрация на уран в питейната вода в град Харманли и други населени места в общината.
Отговорено в зала на 28/09/2018.
05/10/2018
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно целеви помощи за отопление, промени в контекста на енергийната бедност.
Отговорено в зала на 05/10/2018.
16/11/2018
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно инвентаризация на пътната инфраструктура от републиканската пътна мрежа, обл. Хасково.
Писмен отговор на 16/11/2018.
23/11/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно епизоотичната обстановка в област Хасково.
Отговорено в зала на 23/11/2018.
23/11/2018
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изграждането на пречиствателни станции за манган в общините от Хасковска област, разположени по поречието на р. Марица.
Отговорено в зала на 23/11/2018.
11/01/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно изменение на броя на освидетелстваните с експертно решение на ТЕЛК български граждани.
Писмен отговор на 11/01/2019.
01/02/2019
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно състоянието на кораба - музей "Радецки".
Отговорено в зала на 01/02/2019.
01/02/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състоянието на АМ "Марица", участък Оризово - Димитровград, км 5+000 до км 36+400.
Отговорено в зала на 01/02/2019.
08/02/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно ремонт на републикански път I-8, участък от км 371+680 до км 372+240, в района от гр. Свиленград към с. Капитан Андреево.
Писмен отговор на 08/02/2019.
08/02/2019
Питане към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно визия на Министерство на труда и социалната политика по отношение на промени в трудовото законодателство.
Отговорено в зала на 08/02/2019.
01/03/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно рехабилитация на третокласен път III-559 с. Полски градец - Тополовград - с. Устрем, обл. Хасково.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състоянието на мост на р. Улу дере до с. Бориславци, общ. Маджарово.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно информация за медицинските специалисти в детските ясли, в яслените групи на детските градини и в здравните кабинети в детските градини и училищата в България.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно предоставяне на услугите в домашна среда ("Личен асистент" и "Домашен помощник") за подкрепа на хора с увреждания и възрастни хора, които са в частична или пълна невъзможност за самообслужване и/или в риск от социално изключване през 2019 г..
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Стамболово за 2018 г..
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Тополовград за 2018 г..
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Маджарово за 2018 г..
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Симеоновград за 2018 г..
Писмен отговор на 01/03/2019.
13/09/2019
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно проблемите при получаването на инвалидните пенсии през периода на тяхното преизчисляване.
Отговорено в зала на 13/09/2019.
26/07/2019
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно механизма за съвместна работа на институциите за обхващане и задържане в образователната система.
Писмен отговор на 26/07/2019.
13/09/2019
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно отпадъците на площадката за съхранение на отпадъци до ТЕЦ "Марица 3" - Димитровград.
Отговорено в зала на 13/09/2019.
04/10/2019
Въпрос към Емил Караниколов, министър на икономиката относно структурата и функционирането на Държавно предприятие "Управление и стопанисване на язовири".
Писмен отговор на 04/10/2019.
08/11/2019
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно наложени финансови корекции по проекти по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." на общини от област Хасково.
Писмен отговор на 08/11/2019.
08/11/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно проекти по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 на общини от област Хасково, по които са наложени финансови корекции.
Писмен отговор на 08/11/2019.
08/11/2019
Въпрос към Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите относно проекти по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 на общини от област Хасково, по които са наложени финансови корекции.
Писмен отговор на 08/11/2019.
08/11/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно Национална програма за борба с диабета.
Писмен отговор на 08/11/2019.
08/11/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно необходимостта от ремонт и срокове за извършването на Републикански път I-5, участъка от село Бял извор до град Димитровград.
Писмен отговор на 08/11/2019.
06/12/2019
Въпрос към Емил Караниколов, министър на икономиката относно териториално поделение Хасково на Държавно предприятие "Управление и стопанисване на язовири".
Отговорено в зала на 06/12/2019.
06/12/2019
Въпрос към Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите относно проекти, свързани с намаляването на загуби на вода и възстановяване на инфраструктурата за напояване.
Отговорено в зала на 06/12/2019.
08/11/2018
09/11/2018
25/01/2019
Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества - няма
ЕТ дейност - няма
Дейност в ЮЛНЦ в момента - няма
Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.) - няма
ET дейност в миналото (12 мес.) - няма
Дейност в ЮЛНЦ в миналото (12 мес.) - няма
Задължения над 5 000 лв. - стойност (сума) - 12 000
Задължения над 5 000 лв. - стойност - 12000 лева
Име на банката/Кредитната институция - Райфайзенбанк (оставащи към 2000 лева)
Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата - няма
Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица - няма
Не заема несъвместима длъжност - не заема
Не извършва несъвместима дейност - не извършва
Друга информация - няма
Влог/депозит/дебитна карта - няма
  • Евгени Георгиев Евгениев - социално - икономически въпроси
  • Пламен Минчев Панев - законодателството , труда и социалните политики