НИКОЛА ИЛИЕВ ДИНКОВ

  • Дата на раждане : 16/03/1957 Свиленград, България
  • Професия: инженер;
  • Езици: руски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП за БЪЛГАРИЯ 27.93%;
  • Изборен район: 29-ХАСКОВО;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: nikola.dinkov@parliament.bg
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - до момента
Група за приятелство България - Унгария
зам.-председател 23/06/2017 - до момента
16/06/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно крайно тежкото аварийно състояние на републикански път ІІІ-559 с. Полски градец - Тополовград - с. Устрем.
Отговорено в зала на 16/06/2017.
07/07/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно крайно тежкото аварийно състояние на републикански път III-5509 Свиленград-Райкова могила-Щит-Пашово-Сладун-Варник-Маточина, област Хасково.
Отговорено в зала на 07/07/2017.
14/07/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно проекта "Каскада Въча".
Отговорено в зала на 14/07/2017.
14/07/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно целенасочената инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северозападна България, Родопите, Странджа-Сакар, пограничните, планинските и полупланинските слабо развити региони.
Отговорено в зала на 14/07/2017.
19/09/2017
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно крайно тежкото финансово и организационно състояние на Диагностично-консултативен център "Свети Георги" - Хасково, търговско дружество към Министерството на отбраната.
Отговорено в зала на 19/09/2017.
13/10/2017
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно тежката пътна обстановка на АМ "Марица" в участъка от гр. Свиленград до ГКПП "Капитан Андреево".
Отговорено в зала на 13/10/2017.
03/11/2017
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно проблемите, които създават тежкотоварните автомобили в Свиленград, кв."Капитан Петко войвода" при влизане и излизане за обмитяване на стоки в "Митническо бюро" -Свиленград.
Отговорено в зала на 03/11/2017.
23/02/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно ремонт на Републикански път I-8 в участъка от км 371+680 до км 372+240 в района от гр. Свиленград към с. Капитан Андреево.
Отговорено в зала на 23/02/2018.
23/03/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състоянието на питейната вода в Хасково и региона.
Отговорено в зала на 23/03/2018.
08/06/2018
Питане към Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи относно обезщетяването на тракийските бежанци.
Отговорено в зала на 08/06/2018.
13/07/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състояние на републикански път ІІІ-8081, от гр. Маджарово - с. Бориславци - с. Малки Воден до разклона за гр. Любимец.
Отговорено в зала на 13/07/2018.
23/05/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно приоритети по Програмата за развитие на селските райони за територии с природни ограничения и за граничните райони.
Отговорено в зала на 23/05/2018.
29/06/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно питейната вода на водоснабдителна система Брягово, област Хасково.
Писмен отговор на 29/06/2018.
08/06/2018
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно Дом за възрастни хора с психични разстройства в с. Радовец, общ.Тополовград, обл. Хасково.
Отговорено в зала на 08/06/2018.
22/06/2018
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно отстраняване на негативни последици от изграждането на оградата с Турция.
Писмен отговор на 22/06/2018.
22/06/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно изграждането на площадки за противоградна защита в област Хасково.
Отговорено в зала на 22/06/2018.
29/06/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно инфраструктурата на ГКПП Капитан Петко войвода до град Свиленград.
Писмен отговор на 29/06/2018.
05/09/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно осветлението на пътен възел "Пъстрогор" за входа на гр. Свиленград на АМ "Марица".
Отговорено в зала на 05/09/2018.
12/10/2018
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно установена наднормена концентрация на уран в питейната вода в гр. Харманли и други населени места от общината.
Писмен отговор на 12/10/2018.
28/09/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно установена наднормена концентрация на уран в питейната вода в град Харманли и други населени места в общината.
Отговорено в зала на 28/09/2018.
21/09/2018
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно премахването на подоходния критерий при определяне правото на месечни помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование.
Писмен отговор на 21/09/2018.
28/09/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно отпускане на допълнителни бройки към Център за спешна медицинска помощ Хасково за сформиране на допълнителен екип към филиала в гр. Тополовград.
Писмен отговор на 28/09/2018.
16/11/2018
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно инвентаризация на пътната инфраструктура от републиканската пътна мрежа, обл. Хасково.
Писмен отговор на 16/11/2018.
23/11/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно проблеми с изкупуването на реколтата от грозде през 2018 г.
Отговорено в зала на 23/11/2018.
16/11/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно проблемите, които създават тежкотоварните автомобили в Свиленград, кв. "Кап. Петко Войвода",при влизане и излизане за обмитяване на стоки в "Митническо бюро" - Свиленград.
Писмен отговор на 16/11/2018.
23/11/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно епизоотичната обстановка в област Хасково.
Отговорено в зала на 23/11/2018.
23/11/2018
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изграждането на пречиствателни станции за манган в общините от Хасковска област, разположени по поречието на р. Марица.
Отговорено в зала на 23/11/2018.
01/02/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състоянието на АМ "Марица", участък Оризово - Димитровград, км 5+000 до км 36+400.
Отговорено в зала на 01/02/2019.
08/02/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно ремонт на републикански път I-8, участък от км 371+680 до км 372+240, в района от гр. Свиленград към с. Капитан Андреево.
Писмен отговор на 08/02/2019.
01/02/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състоянието на републикански път ІІІ-5507 на територията на Хасковска област.
Отговорено в зала на 01/02/2019.
01/03/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно рехабилитация на третокласен път III-559 с. Полски градец - Тополовград - с. Устрем, обл. Хасково.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състоянието на мост на р. Улу дере до с. Бориславци, общ. Маджарово.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Стамболово за 2018 г..
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Тополовград за 2018 г..
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Маджарово за 2018 г..
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Симеоновград за 2018 г..
Писмен отговор на 01/03/2019.
05/09/2019
Въпрос към Емил Караниколов, министър на икономиката относно развитието на Индустриална зона Свиленград.
Отговорено в зала на 05/09/2019.
13/09/2019
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно отпадъците на площадката за съхранение на отпадъци до ТЕЦ "Марица 3" - Димитровград.
Отговорено в зала на 13/09/2019.
04/10/2019
Въпрос към Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите относно проблеми с изкупуването на реколтата от грозде през 2019 г..
Писмен отговор на 04/10/2019.
04/10/2019
Въпрос към Емил Караниколов, министър на икономиката относно структурата и функционирането на Държавно предприятие "Управление и стопанисване на язовири".
Писмен отговор на 04/10/2019.
08/11/2019
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно наложени финансови корекции по проекти по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." на общини от област Хасково.
Писмен отговор на 08/11/2019.
08/11/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно проекти по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 на общини от област Хасково, по които са наложени финансови корекции.
Писмен отговор на 08/11/2019.
08/11/2019
Въпрос към Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите относно проекти по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 на общини от област Хасково, по които са наложени финансови корекции.
Писмен отговор на 08/11/2019.
06/12/2019
Въпрос към Емил Караниколов, министър на икономиката относно териториално поделение Хасково на Държавно предприятие "Управление и стопанисване на язовири".
Отговорено в зала на 06/12/2019.
06/12/2019
Въпрос към Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите относно проекти, свързани с намаляването на загуби на вода и възстановяване на инфраструктурата за напояване.
Отговорено в зала на 06/12/2019.
Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества - "Инвестиционна група дом" ООД - 50% и управител (подадено заявление за освобождаване); "Екип" ООД - 16,66%
ЕТ дейност -
Дейност в ЮЛНЦ в момента - Хандбален клуб Свиленград (член на УС-подадено заявление за напукане на длъжността)
Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.) - "Инвестиционна група дом" ООД ; "Екип" ООД
ET дейност в миналото (12 мес.) - ЕТ "НИЛ - Никола Динков" - строителство
Дейност в ЮЛНЦ в миналото (12 мес.) - Хандбален клуб Свиленград (член на УС)
Задължения над 5 000 лв. - стойност (сума) - 0
Задължения над 5 000 лв. - стойност - 0
Име на банката/Кредитната институция - няма
Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата - Договор с Община Хасково от 14.03.2017 за обект "Изпълнение на инженеринг" - пр. и изпълнение на ... във връзка с ... на НПЕЕМЖЕ на територията на Хасково по ... №30, сграда с административен адрес Хасково ул. "Червена звезда" №11 и "Червена звезда" №13; Договор за изпълнение и подизпълнение с "Аква-3" ООД, "Инвест груп" АД, "Еко традекс" ООД и договор за наем на ...Договор с Община Хасково от 14.03.2017 за обект "Изпълнение на инженеринг" няма пр. и изпълнение на ... във връзка с ... на НПЕЕМЖЕ на територията на Хасково по ... №30, сграда с административен адрес Хасково ул. "Червена звезда" №11 и "Червена звезда" №13; Договор за изпълнение и подизпълнение с "Акваняма3" ООД, "Инвест груп" АД, "Еко традекс" ООД и договор за наем на ...
Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица - Надежда Юрьевна Динкова - съпруга: собственик на капитала:"Нилстрой" ЕООД; "Витраж - Н" ЕООД; "Дисвет " ЕООД; член на УС на ЮЛНЦ Лайънс Клуб "Свилен" - Свиленград; Светлана Николова Динкова-Маргаритова: служител в ОА Свиленград
Не заема несъвместима длъжност - не заема
Не извършва несъвместима дейност - не извършва
Друга информация - ЕТ "НИЛ - Никола Динков" - строителство (заличено обстоятелство от търговския регистър според декларация, подадена на 22.05.2017)
Влог/депозит/дебитна карта - няма
  • Стефан Иванов Танев - законодателство и местна власт