Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух

Информация за законопроект:
Сигнатура: 802-01-43
Дата на постъпване: 22/10/2018
Сесия: Четвърта сесия
Текст на законопроекта: PDF формат RTF формат
Статус: приет
Дата на приемане: 20/12/2018
Обнародван в ДВ: брой 1/2019 г.
Срок за предложения: 23/11/2018Удължен срок за предложения: 30/11/2018