Законопроект за изменение и допълнение на Закона за правната помощ

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за правната помощ