Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни