Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия