Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия

Информация за законопроект:
Сигнатура: 854-01-67
Дата на постъпване: 06/07/2018
Сесия: Четвърта сесия
Текст на законопроекта: 854-01-67.pdf
Статус: приет
Дата на приемане: 26/07/2018
Обнародван в ДВ: брой 65/2018 г.
Срок за предложения: 23/07/2018