Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове

Информация за законопроект:
Сигнатура: 854-01-60
Дата на постъпване: 29/06/2018
Сесия: Четвърта сесия
Текст на законопроекта: 854-01-60.pdf
Статус: приет
Дата на приемане: 26/07/2018
Обнародван в ДВ: брой 65/2018 г.
  • 18/07/2018 - внесен(зала първо гласуване)
  • 18/07/2018 - обсъждане(зала първо гласуване) - Пленарно заседание
  • 18/07/2018 - приет(зала първо гласуване)
  • 26/07/2018 - внесен(зала второ гласуване)
  • 26/07/2018 - обсъждане(зала второ гласуване) - Пленарно заседание
  • 26/07/2018 - приет(зала второ гласуване)
Срок за предложения: 23/07/2018