Законопроект за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания