Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление