Законопроект за изменение и допълнение на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел