Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост