Законопроект за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите

Информация за законопроект:
Сигнатура: 854-01-29
Дата на постъпване: 27/04/2018
Сесия: Четвърта сесия
Текст на законопроекта: 854-01-29.pdf
Статус: приет
Дата на приемане: 20/06/2018
Обнародван в ДВ: брой 55/2018 г.
Срок за предложения: 12/06/2018