Законопроект за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите