Законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите

Информация за законопроект:
Сигнатура: 854-01-26
Дата на постъпване: 26/04/2018
Сесия: Четвърта сесия
Текст на законопроекта: 854-01-26.pdf
Срок за предложения: 29/05/2018Удължен срок за предложения: 08/06/2018