Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт