Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията