Законопроект за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход

Информация за законопроект:
Име на законопроекта: Законопроект за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход
Сигнатура: 854-01-16
Дата на постъпване: 07/03/2018
Сесия: Трета сесия
Текст на законопроекта: 854-01-16.pdf
Статус: приет
Дата на приемане: 12/07/2018
Обнародван в ДВ: брой 62/2018 г.
Срок за предложения: 13/06/2018Удължен срок за предложения: 20/06/2018