Законопроект за ратифициране на Протокола относно изменение на чл. 50, буква „а“ от Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване, подписан в Монреал на 6 октомври 2016 г., и Протокола относно изменение на чл. 56 от Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване, подписан в Монреал на 6 октомври 2016 г.

  • 29/03/2018 - внесен(зала първо гласуване)
  • 29/03/2018 - внесен(зала второ гласуване)
  • 29/03/2018 - обсъждане(зала първо гласуване) - Пленарно заседание
  • 29/03/2018 - обсъждане(зала второ гласуване) - Пленарно заседание
  • 29/03/2018 - приет(зала първо гласуване)
  • 29/03/2018 - приет(зала второ гласуване)