Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване

Информация за законопроект:
Сигнатура: 854-01-12
Дата на постъпване: 22/02/2018
Сесия: Трета сесия
Текст на законопроекта: 854-01-12.pdf
Статус: приет
Дата на приемане: 13/06/2018
Обнародван в ДВ: брой 53/2018 г.
Срок за предложения: 30/04/2018