Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване

Информация за законопроект:
Сигнатура: 854-01-10
Дата на постъпване: 21/02/2018
Сесия: Трета сесия
Текст на законопроекта: 854-01-10.pdf