Законопроект за ратифициране на Конвенцията за Международната хидрографска организация

Информация за законопроект:
Сигнатура: 802-02-6
Дата на постъпване: 16/02/2018
Сесия: Трета сесия
Текст на законопроекта: 802-02-6_ZP_ratifitsirane_Konventsiyata_za_MHS.PDF
Статус: приет
Дата на приемане: 16/03/2018
Обнародван в ДВ: брой 28/2018 г.
  • 14/03/2018 - внесен(комисии първо гласуване) - Комисия по правни въпроси
  • 16/03/2018 - внесен(зала първо гласуване)
  • 16/03/2018 - внесен(зала второ гласуване)
  • 16/03/2018 - обсъждане(зала първо гласуване) - Пленарно заседание
  • 16/03/2018 - обсъждане(зала второ гласуване) - Пленарно заседание
  • 16/03/2018 - приет(зала първо гласуване)
  • 16/03/2018 - приет(зала второ гласуване)