Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията

Информация за законопроект:
Име на законопроекта: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията
* Обединен в законопроект, изготвен по реда на чл. 81, ал.2 от ПОДНС, на основата на приетите на първо гласуване: ЗИД на Закона за устройство на територията
Сигнатура: 854-01-7
Дата на постъпване: 15/02/2018
Сесия: Трета сесия
Текст на законопроекта: 854-01-7.pdf
  • 13/06/2018 - внесен(зала първо гласуване)
  • 13/06/2018 - обсъждане(зала първо гласуване) - Пленарно заседание
  • 13/06/2018 - приет(зала първо гласуване)
Срок за предложения: 21/06/2018Удължен срок за предложения: 12/07/2018