Законопроект за ратифициране на Изменението от Кигали на Монреалския протокол за веществата, които нарушават озоновия слой

Информация за законопроект:
Сигнатура: 802-02-5
Дата на постъпване: 09/02/2018
Сесия: Трета сесия
Статус: приет
Дата на приемане: 28/02/2018
Обнародван в ДВ: брой 22/2018 г.