Законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите

Информация за законопроект:
Сигнатура: 854-01-6
Дата на постъпване: 09/02/2018
Сесия: Трета сесия
Текст на законопроекта: 854-01-6.pdf