Законопроект за ратифициране на Международната конвенция за контрол и управление на корабните баластни води и седименти

Информация за законопроект:
Сигнатура: 802-02-4
Дата на постъпване: 02/02/2018
Сесия: Трета сесия
Текст на законопроекта: 802-02-4_ZP_ratifitsirane_MKKUKBVS.PDF
Статус: приет
Дата на приемане: 16/03/2018
Обнародван в ДВ: брой 28/2018 г.