Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда

Информация за законопроект:
Сигнатура: 802-01-7
Дата на постъпване: 02/02/2018
Сесия: Трета сесия
Текст на законопроекта: PDF формат RTF формат
Статус: приет
Дата на приемане: 22/03/2018
Обнародван в ДВ: брой 30/2018 г.
Срок за предложения: 28/02/2018