Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията

Информация за законопроект:
Име на законопроекта: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията
* Обединен в законопроект, изготвен по реда на чл. 81, ал.2 от ПОДНС, на основата на приетите на първо гласуване: ЗИД на Закона за устройство на територията
Сигнатура: 802-01-5
Дата на постъпване: 22/01/2018
Сесия: Трета сесия
Текст на законопроекта: PDF формат RTF формат
Срок за предложения: 21/06/2018Удължен срок за предложения: 12/07/2018