Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители

Информация за законопроект:
Сигнатура: 802-01-4
Дата на постъпване: 19/01/2018
Сесия: Трета сесия
Текст на законопроекта: PDF формат Архивирана папка
Статус: приет
Дата на приемане: 14/02/2018
Обнародван в ДВ: брой 18/2018 г.
  • 31/01/2018 - внесен(зала първо гласуване)
  • 31/01/2018 - обсъждане(зала първо гласуване) - Пленарно заседание
  • 31/01/2018 - приет(зала първо гласуване)
  • 14/02/2018 - внесен(зала второ гласуване)
  • 14/02/2018 - приет(зала второ гласуване)
Срок за предложения: 05/02/2018