Законопроект за допълнение на Закона за обществените поръчки

Информация за законопроект:
Сигнатура: 854-01-2
Дата на постъпване: 19/01/2018
Сесия: Трета сесия
Текст на законопроекта: 854-01-2.pdf
Статус: приет
Дата на приемане: 09/02/2018
Обнародван в ДВ: брой 17/2018 г.
Срок за предложения: 05/02/2018