Законопроект за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България

Информация за законопроект:
Сигнатура: 802-01-3
Дата на постъпване: 16/01/2018
Сесия: Трета сесия
Текст на законопроекта: PDF формат Архивирана папка
Статус: приет
Дата на приемане: 16/03/2018
Обнародван в ДВ: брой 28/2018 г.
Срок за предложения: 22/02/2018Удължен срок за предложения: 27/02/2018