Законопроект за ратифициране на Конвенция № 131 на Международната организация на труда за определяне на минималната работна заплата, приета на 22 юни 1970 г. в Женева

Информация за законопроект:
Сигнатура: 802-02-1
Дата на постъпване: 05/01/2018
Сесия: Трета сесия
Текст на законопроекта: PDF формат
Статус: приет
Дата на приемане: 24/01/2018
Обнародван в ДВ: брой 12/2018 г.