Законопроект за изменение и допълнение на Закона за омбудсмана

Информация за законопроект:
Сигнатура: 802-01-2
Дата на постъпване: 02/01/2018
Сесия: Трета сесия
Текст на законопроекта: PDF формат RTF формат
Статус: приет
Дата на приемане: 22/02/2018
Обнародван в ДВ: брой 20/2018 г.
  • 24/01/2018 - внесен(комисии първо гласуване) - Комисия по правни въпроси
  • 01/02/2018 - внесен(зала първо гласуване)
  • 01/02/2018 - обсъждане(зала първо гласуване) - Пленарно заседание
  • 01/02/2018 - приет(зала първо гласуване)
  • 22/02/2018 - внесен(зала второ гласуване)
  • 22/02/2018 - приет(зала второ гласуване)
Срок за предложения: 08/02/2018