Законопроект за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност

Информация за законопроект:
Сигнатура: 802-01-1
Дата на постъпване: 02/01/2018
Сесия: Трета сесия
Текст на законопроекта: PDF формат Архивирана папка
Статус: приет
Дата на приемане: 01/03/2018
Обнародван в ДВ: брой 24/2018 г.
Срок за предложения: 09/02/2018